Hợp đồng chuyển giao công nghệ tiếng anh

Chuyển giao công nghệ là gì? các nội dung đa số trong thích hợp đồng chuyển nhượng bàn giao công nghệ? Quyền và nhiệm vụ của các bên phía trong hợp đồng chuyển giao technology được quy định như thế nào? công cụ Minh Gia tư vấn những câu chữ này như sau:

1. Pháp luật sư hỗ trợ tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu technology hoặc chuyển nhượng bàn giao quyền sử dụng công nghệ từ bên gồm quyền chuyển giao technology sang bên nhận công nghệ. Việc giao kết hợp đồng chuyển giao technology phải được lập thành văn bạn dạng hoặc hiệ tượng khác được xem là giao dịch bởi văn bạn dạng theo quy định của cục luật Dân sự. Văn bạn dạng hợp đồng buộc phải được các bên ký, đóng dấu (nếu có); ký, đóng góp dấu giáp lai (nếu có) vào những trang của hợp đồng, phụ lục vừa lòng đồng. Trong trường hợp các bạn cần hỗ trợ các hiện tượng về hơp đồng chuyển nhượng bàn giao công nghệ, chúng ta có thể liên hệ giải pháp Minh Gia, cách thức sư sẽ bốn vấn chi tiết cho bạn những văn bản như sau:

- tư vấn nội dung chủ yếu trong thích hợp đồng chuyển giao công nghệ;

- hỗ trợ tư vấn thời hạn triển khai và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng bàn giao công nghệ;

- support quyền và nhiệm vụ của mặt giao công nghệ và bên nhận công nghệ;

- support hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép bàn giao công nghệ

- tứ vấn những vấn đề khác liên quan đến gửi giao technology theo yêu mong khách hàng.

Bạn đang xem: Hợp đồng chuyển giao công nghệ tiếng anh

Theo đó, chúng ta cũng có thể gửi thắc mắc đến cơ chế Minh Gia hoặc gọi Hotline1900.6169 để được cửa hàng chúng tôi hỗ trợ. Kế bên ra, bạn cũng có thể tham khảo tình huống shop chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm con kiến thức bảo đảm an toàn quyền và tác dụng hợp pháp của mình.

2. Mẫu hợp đồng chuyển giao technology (tiếng Anh – tiếng Việt)

Chuyển giao công nghệ (Ảnh minh họa)

Hợp đồng đưa giao công nghệ theo đính kèm trên trên đây chỉ mang tính chất chất tham khảo, quý vị cần mày mò và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan liêu hoặc tìm hiểu thêm ý kiến lý lẽ sư trước lúc lập phù hợp đồng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẫu tiếng Anh:

TRADEMARK LICENSE AGREEMENT

Between:

A) Information about Licensor

And:

B) Vietnam Forest Corporation (VINAFOR), a company organized & existing under the laws of the Socialist Republic of Vietnam (hereinafter called “the Licensee”.

(Detailed information about party B)

Whereas the licensor is the owner of Trademark Registration Certificate which is issued by the National Office of Industrial Property of Vietnam (“NOIP”) for the Trademark “UNION”. (the “Trademark”) for motor cycles: and

Whereas the Lisensor agrees khổng lồ license the right khổng lồ use in Vietnam to lớn the Licensee.

Now, therefor both parties agree as follows:

Article 1: Grant of the license 1.1 The Licensor hereby grants khổng lồ the Licensee, & the Licensee hereby accepts the license (the “License”) to lớn use the Trademark under Certificate in the Territory. 1.2 The Licensor shall have the right khổng lồ grant the license lớn any third các buổi tiệc nhỏ in the territory of Vietnam other than the Licensee herein.

Article 2: Object of the license The Licensee is entitled khổng lồ apply the Trademark lớn motor cycles which are imported in CKD and/or IKD form from the Licensor then assembled và sold in Vietnam.

Article 3: Territory The License is effective in the entire territory of the Socialist Republic of Vietnam (“the Territory”).

Article 4: Term This agreement shall be invalid until termination of the contract for supplying spare parts of Union motor cycle.

Article 5: Amendment, suspension and cancellation 5.1 Upon the request of either party, the Agreement may be amended or supplemented in writing. Any amendment or supplement must be signed by the legal representatives of the both parties.

5.2 The Agreement shall be terminated in the following cases:

a - Expiry of contract for supplying parts for Union motor cycles.

b - The industrial property rights of the Licensor are suspended or cancelled.

c - The performance of the Agreement is prevented by a force majeure events. Force majeure events include events beyond the control of the parties including, but not limited to, acts of God, strikes, riots, war and similar events.

Article 6: Obligations of the Licensor

6.1 The Licensor hereby represents that it is true and legal owner of the Trademark & the grant of the License of the Trademark shall not infringe the industrial property rights of any third party. The Licensor shall be responsible, at his own expenses, lớn resolve any dispute with any third buổi tiệc ngọt arising from the grant of the License under this Agreement.

6.2 The Licensee shall be responsible lớn take all necessary and appropriate measures, at his own expenses, to prosecute infringements of the Trademark by any third party. The Licensor shall have the obligation to lớn fully cooperate with & assist the Licensee in any such matter.

Article 7: Obligations of the Licensee

7.1 The Licensee shall ensure that the quality of the product assembled by the Licensee shall not be lower than those manufactured by the Licensor. The method to determine the quality of the sản phẩm shall be mutually agreed by the Licensor and the Licensee.

7.2 The Licensee is entitled to use the Trademark only in the Socialist republic of Vietnam.

7.3 The Licensee is not permitted khổng lồ transfer the Trademark to any third party.

7.4 The Licensee shall have the obligation khổng lồ identify the Licensor on the hàng hóa or...

7.5 The Licensee shall be responsible for submitting this Agreement khổng lồ the NOIP for registration and paying all relevant fee within fifteen (15) days from the date of signing this Agreement.

Article 8: Dispute Resolution

Any dispute, breach, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement shall be firstly settled amicably between two parties. If the dispute can’t be settled amicably, either tiệc nhỏ has the right to lớn submit the dispute to lớn international Organization foe settlement.

Article 9: Implementing Provisions

9.1 This Agreement is made on the basis of equality and voluntarism. The two parties pledge to lớn comply strictly with the terms và conditions of the Agreement.

9.2 The Agreement shall be made in six (6) sets in English which shall be equal force. Each buổi tiệc nhỏ shall keep three (3) sets in English.

Xem thêm:

Mẫu tiếng Việt:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Số:.... /HĐCGCN)

- căn cứ chương... Phần... Của cục luật dân sự.

- địa thế căn cứ nghị định số ...................

- địa thế căn cứ thông bốn số ....................

(Đối với trường hợp luật kiểm soát và điều chỉnh là chính sách Việt Nam)

Hôm nay, ngày... Tháng... Năm ...., cửa hàng chúng tôi gồm:

Bên chuyển giao: (bên A)

- tên doanh nghiệp:

- Trụ sở chính:

- Điện thoại:

- thông tin tài khoản số:

- Đại diện là:

- Theo giấy uỷ quyền số (nếu có):

Bên nhận chuyển giao: (bên B)

- thương hiệu doanh nghiệp:

- Trụ sở chính:

- Điện thoại:

- tài khoản số:

- Đại diện là:

- Theo giấy uỷ quyền số (nếu có):

Hai bên cam đoan các pháp luật sau

Điều 1: Đối tuợng chuyển giao

- thương hiệu (sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hoá, tuyệt kỹ công nghệ):

- Đặc điểm công nghệ:

- công dụng áp dụng công nghệ:

- Căn cứ bàn giao (số văn bằng bảo lãnh nếu có):

Điều 2: chất lượng, nội dung công nghệ

- công nghệ đạt tiêu chuẩn gì?

- mô tả nội dung và bản lĩnh của công nghệ:

Điều 3: Phạm vi với thời hạn gửi giao

- Phạm vi: Độc quyền hay là không độc quyền? áp dụng trong bờ cõi nào?

- Thời hạn gửi giao: Do phía hai bên thoả thuận tương xứng với thời hạn mà đối tượng chuyển giao được bảo hộ (nếu có).

Điều 4: Địa điểm và tiến trình chuyển giao

1. Địa điểm:

2. Tiến độ:

Điều 5: Thời hạn bảo hành công nghệ

Điều 6: Giá đưa giao technology và thủ tục thanh toán

- Giá đưa giao:

- phương thức thanh toán:

Điều 7: Phạm vi, cường độ giữ kín đáo của các bên

Điều 8: nhiệm vụ bảo hộ technology của mặt giao và mặt nhậnchuyển giao

Điều 9: Nghiệm thu kết quả chuyển giao công nghệ

Điều 10: cải tiến công nghệ chuyển nhượng bàn giao của bên nhận đưa giao

Mọi cải tiến của mặt nhận bàn giao đối với công nghệ chuyển giao thuộc quyền mua của mặt nhận đưa giao.

Điều 11: cam đoan của mặt chuyển gíao về đào tạo và giảng dạy nhân lực mang lại thực hiện technology chuyển giao

- Số luợng:

- Thời gian:

- túi tiền đào tạo:

Điều 12: Quyền với nghĩa vụ của những bên

1. Mặt chuyển giao

- khẳng định là chủ mua hợp pháp của công nghệ chuyển giao và việc chuyển giao công nghệ sẽ ko xâm phạm quyền cài công nghiệp của bất kỳ bên vật dụng 3 như thế nào khác. Bên chuyển nhượng bàn giao có trách nhiệm, với chi tiêu của mình, giải quyết mọi tranh chấp phạt sinh từ những việc chuyển giao technology theo phù hợp đồng này.

- Có nhiệm vụ hợp tác nghiêm ngặt và giúp đỡ bên nhận bàn giao chống lại các sự xâm phạm quyền tải từ bất kỳ bên đồ vật 3 nào khác.

- Đăng cam kết hợp đồng chuyển nhượng bàn giao công nghệ.

- Nộp thuế bàn giao công nghệ.

- tất cả quyền/không được gửi giao công nghệ trên cho bên thứ 3 trong phạm vi lãnh thổ cách thức trong đúng theo đồng này.

2. Mặt nhận đưa giao

- cam đoan chất số lượng sản phẩm sản xuất theo technology nhận chuyển nhượng ủy quyền không rẻ hơn unique sản phẩm vày bên chuyển giao sản xuất. Phương thức đánh giá quality do hai bên thoả thuận.

- Trả tiền chuyển nhượng bàn giao theo hợp đồng.

- ko được phép/được phép chuyển giao lại cho bên thứ 3 công nghệ trên.

- chú giải xuất xứ technology chuyển giao bên trên sản phẩm.

- Đăng ký kết hợp đồng (nếu có thoả thuận).

Điều 13: Sửa đổi, đình chỉ hoặc huỷ vứt hợp đồng

Hợp đồng hoàn toàn có thể bị sửa đổi, bổ sung cập nhật theo yêu cầu bởi văn bạn dạng của một trong các bên và được thay mặt hợp pháp của các bên ký kết kết bằng văn bản. Các quy định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ thời khắc được sửa đổi.

Hợp đồng bị xong trong các trường vừa lòng sau đây:

- không còn thời hạn ghi trong thích hợp đồng.

- Quyền mua công nghiệp bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ.

- phù hợp đồng không triển khai được do tại sao bất khả phòng như: thiên tai, bãi công, biểu tình, nổi loạn, cuộc chiến tranh và các sự kiện tương tự.

Điều 14: trọng trách do vi phạm luật hợp đồng

Bên nào vi phạm hợp đồng cần chịu phạt vừa lòng đồng và bồi thường cho bên kia tổng thể thiệt hại theo nguyên lý của...

Điều 15: Luật kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng

Hợp đồng này được kiểm soát và điều chỉnh bởi điều khoản của nước...

Điều 16: Trọng tài

Mọi tranh chấp phát sinh từ vừa lòng đồng này đề xuất được giải quyết và xử lý trước hết trải qua thương lượng, hoà giải. Trong trường phù hợp không xử lý được thì các bên tất cả quyền kiện cho trọng tài quốc tế tại...

Điều 17: Điều khoản thi hành

Hợp đồng được gây ra trên cơ sở bình đẳng và từ nguyện. Hai bên cam kết thực hiện nay đúng và rất đầy đủ các quy định trong hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành... (bản) bằng tiếng Anh... (bản) bằng tiếng Việt có mức giá trị như nhau. Mỗi bên giữ... (bản) nhằm thi hành.