Giới Từ Chỉ Vị Trí Trong Tiếng Anh

16 giới từ chỉ địa điểm thông dụng trong giờ đồng hồ Anh – Giới tự trong giờ đồng hồ anh là mọi team từ bỏ rất thú vị xuất hiện thêm trong các bài bác thi giờ đồng hồ anh.

Bạn đang xem: Giới từ chỉ vị trí trong tiếng anh

Bài viết từ bây giờ sẽ giúp đỡ chúng ta cố gắng lòng bí quyết áp dụng phần lớn giới trường đoản cú chỉ vị trí sẽ giúp đỡ các bạn giải quyết rất tốt những bài tập về chủ thể này.

*
Giới từ chỉ vị trí – ESL.COM

1. In


*

Dùng để chỉ địa điểm 1 đồ gia dụng ở bên trong một đồ dùng khác

Ex: watch TV in the living-roomI live in New YorkLook at the picture in the bookShe looks at herself in the mirror.She is in the car.Look at the girl in the pictureThis is the best team in the world

2. On

Dùng để chỉ vị trí một đồ gia dụng nằm bên trên mặt phẳng một vật dụng khác (có tiếp xúc). Bên cạnh hoặc dọc từ kè sông. Chỉ địa điểm bên trái hoặc buộc phải.

Ex: Look at the picture on the wallCambridge is on the River Cam.The book is on the deskA smile on his faceThe siêu thị is on the leftMy apartment is on the first floorI love sầu traveling on trains /on the bus / on a planeMy favorite program on TV, on the radio

3. At

Dùng nhằm chỉ địa điểm đúng mực cùng rõ ràng.

Ex: I met her at the entrance/at the bus stop.She sat at the tableat a concert, at the partyat the movies, at university, at work

4. In front of

Phía trước của đồ vật gi.

Ex: She started talking lớn the man in front of her.The teacher stands in front of the students.A bvà plays their music in front of an audience.

5. Behind

Phía sau của đồ vật gi. (trái ngược với in front of)

Ex: I hung my coat behind the door.The police st& behind hyên ổn khổng lồ make sure he can’t escape.The house is behind a mountain.

6. Between

Ở giữa 2 đồ nào đó.

Ex: The town lies between Rome and Florence.There are mountains between Chile và Argentina.The number 3 is between the number 4 & 2.

7. Among

Ở giữa nhiều đồ dùng (nhiều hơn thế 2 và khác cùng với between)

Ex: We are ahy vọng the trees.The goat is aao ước a pack of wolves.

8. Next lớn, beside, by

Dùng nhằm chỉ địa chỉ một đồ gia dụng nằm ngay gần bên cạnh hoặc cạnh bên đồ vật không giống.

Ex: The girl who is by / next to / beside the house.At a wedding, the bride stands next to/by/beside the groom.She walked beside/by/next to me as we went down the street.

9. Near, cthất bại to

Chỉ vị trí sát giữa 2 đồ vật. Gần tương đương Next to, beside, by tuy nhiên có khoảng cách rộng.

Xem thêm:

Ex: This building is near a bus stop.Our house is cđại bại to a university.We couldn’t park the car cđại bại to the office.

10. Across from, opposite

Dùng để chỉ địa điểm của một thứ ở trước hoặc đối diện một đồ vật như thế nào kia tuy vậy ở giữa chúng thường sẽ có một vật dụng gì đó như một tuyến đường hoặc một cái bàn…

Ex: He is standing across from the bookstore.The chess players sat opposite each other.

11. Above

Chỉ địa chỉ một vật làm việc phía trên một trang bị không giống và không có sự xúc tiếp giữa chúng (không giống cùng với on)

ex: A bridge is above the lake.Planes normally fly above the clouds.The light is above the clochồng.

12. Under

Dùng nhằm nói tới vật gì bị che đậy, che tắt thở vày cái gì và có tiếp xúc cùng với mặt phẳng của vật sống trên. Đôi khi, tín đồ ta cần sử dụng underneath nhằm núm cho under cơ mà nó không nhiều thông dụng hơn.

Ex: The mèo is under the chair.Monsters live under your bed.

13. Below

Dùng để nói tới cái gì phải chăng hơn (về vị trí) với không có xúc tiếp với mặt phẳng của đồ dùng ngơi nghỉ bên trên. thường thì fan ta dùng beneath vắt đến below dẫu vậy nó không nhiều phổ cập rộng.

Ex: Miners work below the surface of the Earth.The plane is just below the the cloud.

14. Inside

Chỉ vị trí nằm phía bên trong một trang bị nào đó.

Ex: The gift is inside the box.His money is inside the safe.

15. Outside

Chỉ địa chỉ của một trang bị ở bên ngoài đồ khác.

Ex: He is outside the house.The police is outside the office.

16. Round, around

Dùng nhằm chỉ địa chỉ bao quanh một trang bị giỏi địa điểm

Ex: They go around the park.The wheels on the bus go round & round.

vì thế là chúng ta đã thay được một số trong những giới trường đoản cú chỉ vị trí hay sử dụng đề xuất ko. Để phát âm cụ thể hơn về sự khác nhau thân 3 giới trường đoản cú in, on, at trên, mời các bạn clichồng vào chỗ này.