Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng bao gồm phủ đồng ý tạm dừng thực hiện lập Quy hoạch toàn diện phát triển kinh tế - làng hội Đơn vị hành thiết yếu – khiếp tế quan trọng đặc biệt Bắc Vân Phong.


*

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng ý kiến của những Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch với Đầu tư, Tài chính, Thủ tướng chính phủ đã đồng ý tạm dừng triển khai lập Quy hoạch tổng thể phạt triển gớm tế - làng mạc hội Đơn vị hành bao gồm – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong đến đến khi Luật Đơn vị hành chủ yếu – tởm tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Bạn đang xem: Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt


* Theo ubnd tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện một số thủ tục để triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển khiếp tế - xã hội Đơn vị hành chính - tởm tế đặc biệt Bắc Vân Phong như: dự thảo nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị công tác lựa chọn công ty thầu tư vấn lập quy hoạch…

Tuy nhiên, vì chưng Luật Đơn vị hành thiết yếu - gớm tế đặc biệt vẫn chưa được Quốc hội thông qua, nên quá trình triển khai lập quy hoạch quần thể vực Bắc Vân Phong theo định hướng Đơn vị hành bao gồm - tởm tế đặc biệt gặp nhiều cạnh tranh khăn, vướng mắc khi chưa xác định được cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác.

Do những cạnh tranh khăn, vướng mắc nêu trên, việc điều chỉnh Quy hoạch phổ biến xây dựng quần thể vực bắc Vân Phong theo định hướng vạc triển thành Đơn vị hành chủ yếu - gớm tế đặc biệt Bắc Vân Phong cũng chưa được triển khai.

Xem thêm:

Sau 5 năm thực hiện điều chỉnh quy hoạch bình thường xây dựng Khu khiếp tế Vân Phong đến năm 2030, ubnd tỉnh Khánh Hòa nhận thấy khu vực phái nam Vân Phong đã tất cả một số dự án đi vào hoạt động với đang xây dựng. Tuy nhiên, một số quần thể chức năng vẫn chưa được triển khai.

Trong khi đó, đối với quần thể vực Bắc Vân Phong, vì chưng chủ trương xây dựng đặc khu từ năm 2012 yêu cầu chưa triển khai lập quy hoạch các khu chức năng, để nghiên cứu điều chỉnh mang lại phù hợp.

Mặt khác, theo định hướng quy hoạch bình thường đã được phê duyệt, một số quần thể chức năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh và bổ sung những nội dung mang đến phù hợp với tình trạng thực tế để kêu gọi đầu tư.

Từ thực tế trên, ubnd tỉnh Khánh Hòa đã tất cả văn bản báo cáo và đề nghị Thủ tướng thiết yếu phủ xem xét cho phép tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - thôn hội Đơn vị hành chính - tởm tế đặc biệt Bắc Vân Phong cho đến lúc Luật Đơn vị hành thiết yếu - gớm tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.