ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 28.25
2 52310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01 ---
3 52340120 Kinc doanh quốc tế A00; A01 ---
4 52340120 Kinc donước anh tế D01 21.25
5 52340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A01 ---
6 52340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng D01 21
7 52340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A00 23.5
8 52380107 Luật tởm tế A00; A01 ---
9 52380107 Luật tởm tế D01 21
10 52340115T Marketing (Quản trị thương thơm hiệu) A01 ---
11 52340115T Marketing (Quản trị thương hiệu) D01 21.5
12 52340115T Marketing (Quản trị thương hiệu) A00 22.25
13 52340115C Marketing (Marketing thương mại) A01 ---
14 52340115C Marketing (Marketing thương mại) D01 22
15 52340115C Marketing (Marketing thương thơm mại) A00 23
16 52340103 Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành A00; A01 ---
17 52340103 Quản trị hình thức du lịch cùng lữ hành D01 đôi mươi.75
18 52340107 Quản trị khách hàng sạn A00; A01 ---
19 52340107 Quản trị khách hàng sạn D01 21
20 52340101QT Quản trị marketing (Tiếng Trung tmùi hương mại) A00; A01; D04 ---
21 52340101Q Quản trị sale (Tiếng Pháp thương mại) A01 ---
22 52340101Q Quản trị marketing (Tiếng Pháp thương thơm mại) D03 21
23 52340101Q Quản trị sale (Tiếng Pháp thương mại) A00 21.25
24 52340101A Quản trị gớm doanh A01 ---
25 52340101A Quản trị gớm doanh D01 21.25
26 52340101A Quản trị gớm doanh A00 22.75
27 52340405 Hệ thống báo cáo quản lí lý D01 ---
28 52340405 Hệ thống đọc tin quản lí lý A01 trăng tròn.5
29 52340405 Hệ thống lên tiếng cai quản lý A00 21.75
30 52340199 Thương mại năng lượng điện tử* D01 ---
31 52340199 Tmùi hương mại năng lượng điện tử* A01 21.25
32 52340199 Thương mại điện tử* A00 23
33 52340404 Quản trị nhân lực D01 ---
34 52340404 Quản trị nhân lực A01 trăng tròn.75
35 52340404 Quản trị nhân lực A00 22.5
36 52340301 Kế toán D01 ---
37 52340301 Kế toán A01 21.5
38 52340301 Kế toán A00 23.5
39 52310101 Kinch tế D01 ---
40 52310101 Kinc tế A01 21.5
41 52310101 Kinch tế A00 23

*

TMA - Trường ĐH tmùi hương mại

Website chính: tmu.edu.vn/