Điểm chuẩn đại học quốc gia hà nội 2020

buổi tối 15/9, Đại học non sông Hà Nội ra mắt điểm chuẩn vào những trường đại học, khoa thành viên. Đại học non sông Hà Nội thông báo cách thức nhập học với tân sinh viên theo hiệ tượng trực tuyến.


Thí sinh coi điểm chuẩn vào các trường, khoa member của ĐH nước nhà Hà Nội năm 2021 dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Các trường Đại học tập thành viên của Đại học non sông Hà Nội bao gồm:Trường ĐH khoa học Tự nhiên: 1.610 chỉ tiêu;Trường ĐH công nghệ Xã hội và Nhân văn: 1.650 chỉ tiêu;Trường ĐH ngoại ngữ: 1.600 chỉ tiêu;Trường ĐH Công nghệ: 1.500 chỉ tiêu;Trường ĐH ghê tế: 1.300 chỉ tiêu;Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu;Trường ĐH Việt Nhật: 100 chỉ tiêu;Trường ĐH Y Dược: 500 chỉ tiêu.

Các Khoa trực nằm trong Đại học đất nước Hà Nội bao gồm: Khoa Luật: 700 chỉ tiêu;Khoa cai quản trị và Kinh doanh: 360 chỉ tiêu;Khoa Quốc tế: 750 chỉ tiêu;Khoa các Khoa học tập liên ngành: 180 chỉ tiêu

Theo thông báo của Đại học đất nước Hà Nội:Từ ngày 17/9 mang đến 17 tiếng ngày 26/9, thí sinh chứng thực nhập học trực tuyến đường vào Đại họcQuốc gia Hà Nội. Sau khi xác thực nhập học thành công, sỹ tử sẽ triển khai nhập học tập trực truyến từ bỏ 21/9 mang đến trước 17 giờngày 30/9.