Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần

Điểm chuẩn chỉnh vào trường Đại học tập Kỹ Thuật - phục vụ hầu cần Công An dân chúng phía bắc năm 2021

Tổng tiêu chí tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật hậu cần CAND năm 2021 là 100 chỉ tiêu, vào đó, Phía Bắc: 50 chỉ tiêu; nam: 45 chỉ tiêu, nữ: 05 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Đại học hệ chính quy dựa vào kết quả kỳ thi THPT tổ quốc năm 2021 (đã tính điểm ưu tiên) của ngôi trường là 17.75 điểm trở lên. Trong đó, điểm từng môn thuộc tổng hợp xét tuyển phải đạt từ bỏ 5.0 điểm trở lên tính theo thang điểm 10 (chưa nhân hệ số).

Điểm chuẩn Đại học tập Kỹ thuật - hậu cần CAND năm 2021 đã công bố ngày 15/9, xem cụ thể dưới đây:


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kỹ thuật hậu cần

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kỹ Thuật - hậu cần Công An quần chúng ( Phía Bắc ) năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học Kỹ Thuật - phục vụ hầu cần Công An dân chúng ( Phía Bắc ) năm 2021 đúng mực nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Kỹ Thuật - hậu cần Công An dân chúng ( Phía Bắc ) năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có


Xem thêm:

Trường: Đại học tập Kỹ Thuật - phục vụ hầu cần Công An dân chúng ( Phía Bắc ) - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7480200 Nhóm ngành kỹ thuật CAND A00 25.2 Đối với nam
2 7480200 Nhóm ngành kỹ thuật CAND A01 25.66 Đối với nam
3 7480200 Nhóm ngành kỹ thuật CAND A00 27.34 Đối cùng với nữ
4 7480200 Nhóm ngành chuyên môn CAND A01 27.98 Đối với nữ
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại trên đây
*
*
*
*
*
*
*
*