Dđiểm chuẩn đại học luật

Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào so với phương thức xét tuyển dựa trên công dụng Kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 trên trụ sở chủ yếu của ngôi trường từ 18.00 điểm (không tính điểm ưu tiên). Còn Phân hiệu của Trường tại Đắk Lắk điểm sàn > 15.00 điểm (không tính điểm ưu tiên). 

Điểm chuẩn chỉnh Đại học chế độ Hà Nội năm 2021 đã được công bố ngày 16/9. Xem chi tiết điểm chuẩn xét theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt và xét theo học tập bạ phía dưới.


Bạn đang xem: Dđiểm chuẩn đại học luật

Điểm chuẩn Đại học Luật hà nội năm 2021

Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Luật tp hà nội năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Luật thủ đô hà nội năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại học Luật thành phố hà nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7380101 Luật A00 25.35
2 7380101 Luật A01 25.75
3 7380101 Luật C00 28
4 7380101 Luật D01; D02; D03; D05; D06 26.55
5 7380107 Luật kinh tế A00 26.25
6 7380107 Luật ghê tế A01 26.9
7 7380107 Luật khiếp tế C00 29.25
8 7380107 Luật khiếp tế D01; D02; D03; D05; D06 27.25
9 7380109 Luật thương mại dịch vụ quốc tế A01 26.2
10 7380109 Luật thương mại dịch vụ quốc tế D01 26.9
11 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 25.35
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 26.25
13 7380101PH Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) A00 18.4
14 7380101PH Luật (đào sản xuất tại Phân hiệu Đắk Lắk) A01 18.65
15 7380101PH Luật (đào tạo nên tại Phân hiệu Đắk Lắk) C00 22.75
16 7380101PH Luật (đào tạo ra tại Phân hiệu Đắk Lắk) D01; D02; D03; D05; D06 18
17 7380101LK Luật (liên kết cùng với Đại học tập Arizona, Hoa Kỳ) A00 21.3
18 7380101LK Luật (liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) A01 23.15
19 7380101LK Luật (liên kết với Đại học tập Arizona, Hoa Kỳ) C00 25.25
20 7380101LK Luật (liên kết với Đại học tập Arizona, Hoa Kỳ) D01; D02; D03; D05; D06 25.65
học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại đây

Xem thêm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00 26.45 Đối với học viên trường thpt Chuyên
2 7380101 Luật A01 25.61 Đối với học sinh trường thpt Chuyên
3 7380101 Luật C00 26.41 Đối với học sinh trường trung học phổ thông Chuyên
4 7380101 Luật D01; D02; D03; D05; D06 26.02 Đối với học sinh trường thpt Chuyên
5 7380107 Luật khiếp tế A00 28.3 Đối với học sinh trường thpt Chuyên
6 7380107 Luật khiếp tế A01 28.41 Đối với học viên trường thpt Chuyên
7 7380107 Luật tởm tế C00 27.2 Đối với học viên trường thpt Chuyên
8 7380107 Luật khiếp tế D01; D02; D03; D05; D06 27.52 Đối với học viên trường trung học phổ thông Chuyên
9 7380109 Luật dịch vụ thương mại quốc tế A01 27.42 Đối với học sinh trường thpt Chuyên
10 7380109 Luật dịch vụ thương mại quốc tế D01 26.85 Đối với học sinh trường trung học phổ thông Chuyên
11 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 25.42 Đối với học viên trường thpt Chuyên
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 24.48 Đối với học viên trường thpt Chuyên
13 7380101PH Luật (đào tạo nên tại Phân hiệu Đắk Lắk) A00; A01; C00; D01; D02; D03 20.15 Đối với học sinh trường trung học phổ thông Chuyên
14 7380101 Luật A00 28.2 Đối với học sinh trường trung học phổ thông không chuyên
15 7380101 Luật A01 27.82 Đối với học viên trường thpt không chuyên
16 7380101 Luật C00 27.1 Đối với học sinh trường trung học phổ thông không chuyên
17 7380101 Luật D01; D02; D03; D05; D06 27.33 Đối với học viên trường trung học phổ thông không chuyên
18 7380107 Luật kinh tế A00 29.27 Đối với học sinh trường thpt không chuyên
19 7380107 Luật khiếp tế A01 28.96 Đối với học sinh trường trung học phổ thông không chuyên
20 7380107 Luật tởm tế C00 27.16 Đối với học sinh trường thpt không chuyên
21 7380107 Luật khiếp tế D01; D02; D03; D05; D06 28.4 Đối với học sinh trường trung học phổ thông không chuyên
22 7380109 Luật thương mại quốc tế A01 28.61 Đối với học sinh trường trung học phổ thông không chuyên
23 7380109 Luật dịch vụ thương mại quốc tế D01 27.89 Đối với học viên trường trung học phổ thông không chuyên
24 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 27.37 Đối với học sinh trường thpt không chuyên
25 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 27.02 Đối với học viên trường trung học phổ thông không chuyên
26 7380101PH Luật (đào tạo ra tại Phân hiệu Đắk Lắk) A00; A01; C00; D01; D02; D03 20.15 Đối với học sinh trường trung học phổ thông không chuyên
học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại trên đây
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí tổn nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Luật thủ đô hà nội năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Luat Ha Noi 2021 chính xác nhất bên trên mapiscinebois.com