Các món gà độc đáo

1.Gà xào phân tử điều

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Cho ra tô nêm hành ngò cùng ít tiêu.

Bước 4: Cho ra đánh nêm hành ngò cùng ít tiêu.